#skupajsmoEU

PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Рециклирање е-отпада од стране држава чланица ЕУ

20. maj 2022

У категорију е-отпада спадају производи пре истека њиховог корисног техничког века или нежељени и нефункционални електрични уређаји и електронска опрема као што су рачунарска опрема, мобилна телефонија, мали и велики кућни апарати, фотонапонски панели, електрични алати и слично. ЕУ је усвојила акциони план циркуларне економије за смањење е-отпада, наглашавајући право на поправку, увођење универзалног пуњача, промовисање дужег века трајања производа и успостављање система награђивања за рециклажу, као и законодавство за спречавање употребе одређених хемикалија у електричним и електронске опреме.

Подаци статистичког портала Еуростат показују да је ЕУ 2018. године рециклирала 38,9% укупног е-отпада, при чему се праксе рециклирања разликују међу државама чланицама ЕУ. Лихтенштајн је највише рециклирао у 2018. (89,8%), затим Хрватска (83,4%), а Словенија (33,6%) и Исланд (24,7%) су слетели на последња два места у 2018. Међутим, за Италију, Кипар, Малту, Португал, Румунију и Швајцарску не постоје подаци о рециклажи е-отпада за 2018. годину, па наведене земље нису приказане на графикону.


Графикон: Рециклажа е-отпада држава чланица ЕУ за 2018. годину

                               
                                       Извор: Eurostat
Извор слике: https://ewasteaus.com/process/


nazaj na seznam