#skupajsmoEU

PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Извештај о стању заштите и очувања морских птица у ЕУ

24. maj 2022

Birdlife International, као једно од највећих глобалних партнерстава независних еколошких невладиних организација чија је главна мисија очување птица, њихових станишта и глобалног биодиверзитета, објавила је извештај о процени стања заштите и очувања морских птица у одабраним државама чланицама ЕУ. Међу анализираним земљама је и Словенија. Birdlife International ради на томе да ЕУ користи представљене налазе као ослонац у развоју политика за ефикасну заштиту и очување морских птица у ЕУ.Извор слике:http://eo4wildlife.eu/content/birdlife-international


nazaj na seznam