#skupajsmoEU

PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Оцените Директиву о одговорности за животну средину

25. maj 2022

Путем портала "Имајте своје мишљење" (eng. Have your say) можете изразити своје мишљење до 4. августа 2022. у јавној консултацији, или је Директива која регулише еколошку одговорност за штету и истиче принцип „загађивач плаћа“ одговарајућа сврси или има недостатке или je несавршена. Изнесена мишљења морају бити у складу са правилима за достављање мишљења и предлога (без огласа, увреда и сл.), у супротном неће бити узета у обзир.Више информација:

- текст Директиве о еколошкој одговорности у погледу спречавања и отклањања штете по животну средину,
- краткa брошурa о Директиви,
- Извештај Европског ревизорског суда о принципу „загађивач плаћа“.
Извор слике: https://dribbble.com/tags/rate_review


nazaj na seznam