#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Prvi Zakon o obnovi narave v EU

13. julij 2023

Evropski parlament je začel pogajanja S Svetom o sprejetju prve uredbe o obnovi narave v zgodovini EU. Uredba sledi evropskemu zelenemu dogovoru in znanstvenim priporočilom za obnovo evropskih ekosistemov, ki so bistveni za boj proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti ter zmanjšujejo tveganja za prehransko varnost prihodnjih generacij.

Vir teksta: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20230707IPR02433/zakon-o-obnovi-narave-poslanci-sprejeli-stalisce-za-pogajanja


Vir slike:http://www.thefamuanonline.com/2022/02/13/new-version-of-bill-to-be-presented-in-tallahassee/


nazaj na seznam