#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Bolj trajnostni proizvodi na trgu EU?

4. april 2022

Do 8. junija 2022 lahko sodelujete v postopku oddaje povratnega mnenja Evropski komisiji glede akta, ki je usmerjen v zagotavljanje bolj trajnostnih proizvodov na trgu EU. Koncept trajnostnih proizvodov je opredeljen kot možnost njihove ponovne uporabe, popravila in recikliranja, vključno z energetsko učinkovitostjo. Akt obravnava tudi prisotnost škodljivih kemikalij v proizvodih.Vir naslovne slike: https://www.coe.int/fr/web/bioethics/news/-/asset_publisher/EV74osp47zWZ/content/public-consultation-on-a-working-document?_101_INSTANCE_EV74osp47zWZ_languageId=en_GB


nazaj na seznam