#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Poročilo o stanju zaščite in ohranjanja morskih ptic v EU

24. maj 2022

Birdlife International, kot eno izmed večjih globalnih partnerstev neodvisnih okoljskih nevladnih organizacij, katerega glavno poslanstvo je ohranjanje ptic, njihovih habitatov in svetovne biotske raznovrstnosti, je objavil poročilo o oceni stanja zaščite in ohranjanja morskih ptic po izbranih državah članicah EU. Med analiziranimi državami je tudi Slovenija. Birdlife International si prizadeva, da EU uporabi predstavljene izsledke kot glavno usmeritev pri oblikovanju politik za učinkovito varstvo in ohranjanje morskih ptic na območju EU.Vir slike: http://eo4wildlife.eu/content/birdlife-international


nazaj na seznam