#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Še strožja merila glede izpustov CO2 za lahka gospodarska vozila

19. maj 2022

Poslanci Evropskega parlamenta so predlagali še strožja merila glede izpustov CO2 za nove avtomobile in kombije (lahka gospodarska vozila), kar bo pripomoglo k uresničitvi zastavljenih ciljev EU na področju podnebne politike – ničelni izpusti na cestah do leta 2035.

Evropski poslanci želijo od Evropske komisije, da razvije metodologijo, s katero bo mogoče oceniti izpuste CO2, porabljeno gorivo in energijo v celotnem življenskem ciklu lahkega gospodarskega vozila.
Vir vsebine: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180920STO14027/zmanjsanje-izpustov-co2-razlaga-novih-ciljev-za-avtomobile-in-kombije

Vir slike: https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/oct/25/suvs-second-biggest-cause-of-emissions-rise-figures-reveal


nazaj na seznam