#skupajsmoEU

PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKAT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Још строжи критеријуми емисије ЦО2 за лака комерцијална возила

19. maj 2022

Посланици Европског парламента су предложили још строжије критеријуме емисије ЦО2 за нове аутомобиле и комбије (лака комерцијална возила), што ће помоћи у постизању циљева климатске политике ЕУ о нултим емисијама на путевима до 2035. године.

Посланици Европског парламента желе да Европска комисија развије методологију за процену емисије ЦО2, потрошње горива и енергије током животног циклуса лаког комерцијалног возила.


Извор текста: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180920STO14027/zmanjsanje-izpustov-co2-razlaga-novih-ciljev-za-avtomobile-in-kombije 

Извор слике: https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/oct/25/suvs-second-biggest-cause-of-emissions-rise-figures-reveal 


nazaj na seznam