#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Ocenite Direktivo o okoljski odgovornosti

25. maj 2022
Preko portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) lahko do 4. avgusta 2022 v okviru javnega posvetovanja izrazite svoje mnenje ali Direktiva, ki ureja okoljsko odgovornost za škodo in izpostavlja načelo »onesnaževalec plača«, ustreza svojemu namenu, ali pa ima pomanjkljivosti in je nepopolna. Podana mnenja morajo biti skladna s pravili...

Preberi več

Poročilo o stanju zaščite in ohranjanja morskih ptic v EU

24. maj 2022
Birdlife International, kot eno izmed večjih globalnih partnerstev neodvisnih okoljskih nevladnih organizacij, katerega glavno poslanstvo je ohranjanje ptic, njihovih habitatov in svetovne biotske raznovrstnosti, je objavil poročilo o oceni stanja zaščite in ohranjanja morskih ptic po izbranih državah članicah EU. Med analiziranimi državami je tud...

Preberi več

Recikliranje e-odpadkov po državah članicah EU

20. maj 2022
V kategorijo e-odpadkov uvrščamo izdelke pred koncem njihove uporabne tehnične življenjske dobe oziroma nezaželene in nedelujoče električne naprave in elektronsko opremo kot so računalniška oprema, mobilna telefonija, mali in veliki gospodinjski aparati, fotovoltaični paneli, električno orodje ter podobno. EU ima na področju zmanjševanja e-odpadko...

Preberi več

Še strožja merila glede izpustov CO2 za lahka gospodarska vozila

19. maj 2022
Poslanci Evropskega parlamenta so predlagali še strožja merila glede izpustov CO2 za nove avtomobile in kombije (lahka gospodarska vozila), kar bo pripomoglo k uresničitvi zastavljenih ciljev EU na področju podnebne politike – ničelni izpusti na cestah do leta 2035.Evropski poslanci želijo od Evropske komisije, da razvije metodologijo, s katero bo...

Preberi več

Imate mnenje o detergentih?

17. maj 2022
Do 25. maja 2022 lahko prek portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) oddate svoje predloge glede revidiranja Uredbe (ES) 648/2004 o detergentih. Evropska komisija bo vsa mnenja, ki so skladna s pravili za oddajo mnenj, preučila in argumentirala kako jih je (ne)upoštevala.Vir slike: https://www.sgsgroup.com.cn/en/consumer-goods-retail/cosm...

Preberi več

Konferenca o prihodnosti Evrope 2022

12. maj 2022
Konferenca o prihodnosti Evrope se je končala 9. maja 2022. Evropski državljani in državljanke so imeli možnost sodelovanja in razpravljanja o izzivih in prihodnosti Evrope prek: -          večjezične digitalne platforme, -          spletnih, v živo in hibrid...

Preberi več

Ste že podprli katero izmed okoljskih evropskih državljanskih pobud?

10. maj 2022
Na uradnem spletišču Evropske državljanske pobude lahko izrazite podporo (okoljski) pobudi, za katero menite, da jo morajo pristojni v EU nujno obravnavati, posledično pa tudi ustrezno uzakoniti. Na področju okolja in podnebja so trenutno aktualne naslednje pobude: -          zeleni DDV EU,s katerim se...

Preberi več

Ste letos že podprli katero izmed okoljskih peticij na nivoju EU?

5. maj 2022
Na spletišču Evropskega parlamenta so objavljene aktivne okoljske peticije, ki jih lahko podprete s svojim podpisom: -          peticija, ki zahteva obvezno presojo vplivov na okolje zaradi Olimpijskih iger v Italiji leta 2026, -          peticija o onesnažen...

Preberi več

Imate mnenje na predlog uredbe o varstvu ozonskega plašča?

4. maj 2022
Do 23.6.2022 imate čas preko portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) podati mnenje glede predloga uredbe, ki ureja varstvo ozonskega plašča. Pravočasno poslana in ustrezna mnenja deležnikov, bodo zbrana in posredovana Evropskemu parlamentu in Svetu kot podporna dokumentacija v postopku zakonodajne razprave.Vir slike: https://miss7zdrava....

Preberi več

Misija EU - 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

3. maj 2022
Evropska komisija je izbrala in objavila 100 mest, ki bodo sodelovala  v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 (t. i. misija Mesta). Poleg držav članic EU, bodo sodelovale tudi pridružene države - Albanija, BIH, Črna Gora, Islandija, Izrael, Norveška, Turčija, Velika Britanija. V Sloveniji so za sodelovanje izbrana tri...

Preberi več

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. Naprej