#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Javni posvet o gozdovih EU

28. september 2022
Do 17. novembra 2022 lahko prek spletišča Evropske komisije sodelujete v javnem posvetu pri predlogu uredbe, ki ureja spremljanje stanja gozdov EU, trajnostno gospodarjenje gozdov, zmanjšanje nezakonite sečnje in prilagajanje gozdov podnebnim spremembam. Spletišče Evropske komisije, ki se imenuje Povejte svoje mnenje, zahteva enkratno registracijo...

Preberi več

Javni posvet o reviziji direktive EU, ki ureja odpadke

7. junij 2022
Do 16. 8. 2022 lahko preko portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) sodelujete v javnem posvetovanju glede direktive, ki varuje javno zdravje in ureja ravnanje z odpadki, njihovo ponovno uporabo ter odstranjevanje (revizija okvira EU glede odpadkov), pri čemer pa je potrebno upoštevati pravila za oddajo mnenj in pripomb.Vir slike: https:/...

Preberi več

Ocenite Direktivo o okoljski odgovornosti

25. maj 2022
Preko portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) lahko do 4. avgusta 2022 v okviru javnega posvetovanja izrazite svoje mnenje ali Direktiva, ki ureja okoljsko odgovornost za škodo in izpostavlja načelo »onesnaževalec plača«, ustreza svojemu namenu, ali pa ima pomanjkljivosti in je nepopolna. Podana mnenja morajo biti skladna s pravili...

Preberi več

Poročilo o stanju zaščite in ohranjanja morskih ptic v EU

24. maj 2022
Birdlife International, kot eno izmed večjih globalnih partnerstev neodvisnih okoljskih nevladnih organizacij, katerega glavno poslanstvo je ohranjanje ptic, njihovih habitatov in svetovne biotske raznovrstnosti, je objavil poročilo o oceni stanja zaščite in ohranjanja morskih ptic po izbranih državah članicah EU. Med analiziranimi državami je tud...

Preberi več

Recikliranje e-odpadkov po državah članicah EU

20. maj 2022
V kategorijo e-odpadkov uvrščamo izdelke pred koncem njihove uporabne tehnične življenjske dobe oziroma nezaželene in nedelujoče električne naprave in elektronsko opremo kot so računalniška oprema, mobilna telefonija, mali in veliki gospodinjski aparati, fotovoltaični paneli, električno orodje ter podobno. EU ima na področju zmanjševanja e-odpadko...

Preberi več

Še strožja merila glede izpustov CO2 za lahka gospodarska vozila

19. maj 2022
Poslanci Evropskega parlamenta so predlagali še strožja merila glede izpustov CO2 za nove avtomobile in kombije (lahka gospodarska vozila), kar bo pripomoglo k uresničitvi zastavljenih ciljev EU na področju podnebne politike – ničelni izpusti na cestah do leta 2035.Evropski poslanci želijo od Evropske komisije, da razvije metodologijo, s katero bo...

Preberi več

Imate mnenje o detergentih?

17. maj 2022
Do 25. maja 2022 lahko prek portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) oddate svoje predloge glede revidiranja Uredbe (ES) 648/2004 o detergentih. Evropska komisija bo vsa mnenja, ki so skladna s pravili za oddajo mnenj, preučila in argumentirala kako jih je (ne)upoštevala.Vir slike: https://www.sgsgroup.com.cn/en/consumer-goods-retail/cosm...

Preberi več

Konferenca o prihodnosti Evrope 2022

12. maj 2022
Konferenca o prihodnosti Evrope se je končala 9. maja 2022. Evropski državljani in državljanke so imeli možnost sodelovanja in razpravljanja o izzivih in prihodnosti Evrope prek: -          večjezične digitalne platforme, -          spletnih, v živo in hibrid...

Preberi več

Ste že podprli katero izmed okoljskih evropskih državljanskih pobud?

10. maj 2022
Na uradnem spletišču Evropske državljanske pobude lahko izrazite podporo (okoljski) pobudi, za katero menite, da jo morajo pristojni v EU nujno obravnavati, posledično pa tudi ustrezno uzakoniti. Na področju okolja in podnebja so trenutno aktualne naslednje pobude: -          zeleni DDV EU,s katerim se...

Preberi več

Ste letos že podprli katero izmed okoljskih peticij na nivoju EU?

5. maj 2022
Na spletišču Evropskega parlamenta so objavljene aktivne okoljske peticije, ki jih lahko podprete s svojim podpisom: -          peticija, ki zahteva obvezno presojo vplivov na okolje zaradi Olimpijskih iger v Italiji leta 2026, -          peticija o onesnažen...

Preberi več

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. Naprej