#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Konferenca o prihodnosti Evrope 2022

12. maj 2022

Konferenca o prihodnosti Evrope se je končala 9. maja 2022. Evropski državljani in državljanke so imeli možnost sodelovanja in razpravljanja o izzivih in prihodnosti Evrope prek:

-          plenarnih skupščin Konference,

ob spoštovanju in upoštevanju vrednot, določenih v listini konference in skladno s pravili za udeležbo. Prvi korak v postopku sodelovanja je predstavljala enkratna registracija udeleženca na platformi Konference.

Platforma omogoča vpogled v nacionalne forume in dogodke po posameznih državah članicah EU, ki so bili organizirani v sklopu Konference.

Javnosti je, brez potrebe po registraciji ali prijavi (log in) na platformo, dostopno poročilo o končnem izidu Konference.


Vir vsebine: https://futureu.europa.eu/?locale=sl

Vir slike: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_sl
 


nazaj na seznam