#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Misija EU - 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

3. maj 2022

Evropska komisija je izbrala in objavila 100 mest, ki bodo sodelovala  v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 (t. i. misija Mesta). Poleg držav članic EU, bodo sodelovale tudi pridružene države - Albanija, BIH, Črna Gora, Islandija, Izrael, Norveška, Turčija, Velika Britanija. V Sloveniji so za sodelovanje izbrana tri mesta: Kranj, Ljubljana in Velenje. Misija, ki bo osnovana na inovacijah in raziskavah za čisto mobilnost, zeleno urbanistično načrtovanje, energijsko učinkovitost ter priložnostih za mreženje, izmenjavo dobrih praks in sodelovanju državljank in državljanov (novost!), se bo v glavnini financirala iz programa Obzorje Evropa (ang. Horizon Europe).

Misija Mesta uresničuje nekatere izmed zastavljenih ciljev, ki jih zasleduje:

-          Evropski zeleni dogovor,
-          novi evropski Bauhaus,
-          digitalna strategija EU,
-          evropski načrt za boj proti raku,
-          strategija Gospodarstvo za ljudi.

 

Vir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_2591

Vir naslovne slike (zajem slike - screenshot): https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-cities-mission-reveal-factsheet.pdf


nazaj na seznam