#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Načelo "onesnaževalec plača" na področju cestninjenja tovornih vozil

28. februar 2022

Evropski parlament je v sredini februarja 2022 sprejel spremembe predpisov, ki urejajo cestninjenje tovornih vozil na vseevropskem cestem omrežju (TEN-T) ter tako ojačal eno glavnih načel okoljske politike EU – onesnaževalec plača (ang. Polluter Pays Principle). Ključen dejavnik za obračunavanje cestnine bo namreč prevožena razdalja, torej dejanski izpust CO2 in/ali okoljski odtis vozila. Državam članicam EU bodo znotraj predpisa prepuščene tudi določene možnosti izbire, na primer nezaračunavanje cestnine določenim kategorijam vozil ali kombiniran sistem zaračunavanja in drugo.


Vir vsebine: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20220210STO23038/parlament-odobril-bolj-zelene-predpise-o-cestninjenju

Vir naslovne slike: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_sl


nazaj na seznam