#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Nova pravila EU na področju industrijskih emisij za velike kurilne naprave v EU

14. januar 2022

EU ima približno 3500 velikih kurilnih naprav, ki morajo delovati skladno z dovoljenji v okviru Direktive o industrijskih emisijah (IED). Ker EU teži k zmanjšanju virov emisij onesnaževal zraka v EU, je Evropska komisija 30. decembra 2021 sprejela izvedbeni sklep, s katerim je podana obveza za te naprave, da  obratujejo z dovoljenji, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT), kar pomeni najučinkovitejše in najnaprednejše metode delovanja, ki zmanjšujejo emisije, njihov vpliv na okolje in javno zdravje.

Vir vsebine: https://ec.europa.eu/environment/news/industrial-emissions-re-endorsement-rules-large-combustion-plants-reduce-air-pollution-2022-01-06_en

Vir slike: https://www.varcevanje-energije.si/ekoloska-zavest-cloveka/evropska-komisija-z-ukrepi-zoper-najvecje-onesnazevalce.html 


nazaj na seznam