#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Ocenite delo Evropske agencije za okolje in njenega opazovalnega omrežja

26. april 2022

Skladno z Uredbo (ES) št. 401/2009 in razrešnico C6-0391/2006–2006/2158(DEC), je treba na vsakih pet let oceniti delo Evropske agencije za okolje (EEA) in njenega Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (EIONET). Oceno za obdobje 2017-2021, ki zajema naslednjih pet točk:

-       uspešnost,
-       učinkovitost,
-       ustreznost,
-       skladnost,
-       dodano vrednost EU,

lahko prek portala Povejte svoje mnenje izrazite do 23.5.2022, seveda skladno s pravili za zagotavljanje ustreznih povratnih informacij.

Oceno agencije za obdobje 2012-2016 je možno dobiti v Registru dokumentov Evropske komisije pod oznako SWD(2018)470 (vrsta dokumenta: Delovni dokument služb, pristojnost: Generalni direktorat za okolje).


Vir slike: https://www.eea.europa.eu/sl


nazaj na seznam