#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Ocenite Direktivo o okoljski odgovornosti

25. maj 2022

Preko portala Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) lahko do 4. avgusta 2022 v okviru javnega posvetovanja izrazite svoje mnenje ali Direktiva, ki ureja okoljsko odgovornost za škodo in izpostavlja načelo »onesnaževalec plača«, ustreza svojemu namenu, ali pa ima pomanjkljivosti in je nepopolna. Podana mnenja morajo biti skladna s pravili za oddajo mnenj in predlogov (brez oglaševanj, žalitev in podobno), sicer ne bodo upoštevana.

 

Več informacij:

-         kratka brošura o Direktivi,
-         Poročilo Evropskega računskega sodišča o načelu »onesnaževalec plača«.
Vir slike: https://dribbble.com/tags/rate_review


nazaj na seznam