#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Poziv javnosti k predložitvi dokazov glede certificiranja pri odstranjevanju ogljika

9. februar 2022

Javnost je pozvana k sodelovanju pri oblikovanju pravil EU za spremljanje, poročanje in preverjanje verodostojnosti pri odstranjevanju ogljika. Cilj, ki spada v uresničevanje podnebne politike EU, je razširiti trajnostno odstaranjevanje ogljika, spodbuditi inovativne reštive za zajem, recikliranje in shranjevanje pri kmetijski, gozdarski in industrijski dejavnosti. Mnenje je možno podati od 7. februarja do 2. maja 2022 na spletišču Evropske komisije v razdelku Povejte svoje mnenje (Have your say).Vir slike: https://media.istockphoto.com/vectors/green-ballot-box-vector-id121400078?k=6&m=121400078&s=612x612&w=0&h=_2AsCi64IhSdV50lf6R-Alx9Y_sbEH-8rZBKczZjMTc=


nazaj na seznam