#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Poziv javnosti k vljučitvi v javno razpravo o živem srebru

9. februar 2022

Evropska komisija poziva javnost k vključitvi v javno posvetovanje glede uporabe in omejevanja živega srebra na področju zobozdravstvene dejavnosti, krematorijev, proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro in ravnanja s takimi odpadki. Pobuda je usmerjena v uresničevanje prizadevanj o ničelnem onesnaževanju okolja, zapisanih v evropskem zelenem dogovoru. Javno posvetovanje je odprto od 8. februarja do 3. maja 2022, mnenje pa je možno v obliki izpolnjenega vprašalnika podati na spletišču, ki je namenjeno razpravam.


Vir slike: https://www.avita.si/zivo-srebro-na-nasih-kroznikih/


nazaj na seznam