#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Poziv javnosti za vključitev v posvetovanje o biološki, biološko razgradljivi in kompostirani plastiki

25. januar 2022

Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje poziva vse zainteresirane (posameznike, nevladne organizacije, strokovnjake, akademike itd.) da se vključijo v javno posvetovanje o biološki, biološko razgradljivi in kompostljivi plastiki. Rok za oddajo komentarjev je 15. marec 2022. Posvetovanje bo zagotovilo lažjo pripravo novega okvirja politike o

-          trajnosti bioloških surovin, ki se uporabljajo za proizvodnjo plastike na biološki osnovi,
-          učinkovitosti biološke razgradnje biorazgradljive plastike in plastike, ki jo je mogoče kompostirati, ter izzivih njihove vloge v krožnem gospodarstvu,
        -          spodbujanju inovacij, povečanju zanesljivosti naložb znotraj notranjega trga in povečanju varovanja okolja.

Vir slike: https://www.pils.org.za/issues/areas-of-intervention/governance-and-public-participation/ 
nazaj na seznam