#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Poziv regijam in skupnostim k reševanju ankete o podnebnih spremembah

17. marec 2022

Evropska komisija poziva regije in skupnosti k sodelovanju pri oblikovanju Misije o prilagajanju na podnebne spremembe (ang. Mission on Adaptation to Climate Change). Prvi korak participacije regij in skupnosti je rešitev spletne in nekonkurenčne ankete, po analizi anket pa bodo tiste enitete, ki bodo izkazale zavezanost k prilagajanju na podnebne spremembe, povabljene podpisati Listino misije (ang.  Mission Charter). Podpisniki Misije bodo imeli:

-          možnost dostopa do platforme, ki bo začela delovati leta 2023,
-          možnost povezovanja in izmenjave izkušenj z drugimi regijami in skupnostmi – prenos dobrih praks,
-          dostop do najnovejših raziskav in rezultatov,
-          svetovanje pri pridobivanju finančnihi resursov,
-          drugo.
Misija o prilagajanju na podnebne spremembe sledi uresničevanju Strategije EU o prilagajanju (ang. EU Adaptation Strategy) v praksi.


Vir naslovne slike. http://clipart-library.com/clipart/64050.htm


nazaj na seznam