#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Recikliranje e-odpadkov po državah članicah EU

20. maj 2022

V kategorijo e-odpadkov uvrščamo izdelke pred koncem njihove uporabne tehnične življenjske dobe oziroma nezaželene in nedelujoče električne naprave in elektronsko opremo kot so računalniška oprema, mobilna telefonija, mali in veliki gospodinjski aparati, fotovoltaični paneli, električno orodje ter podobno. EU ima na področju zmanjševanja e-odpadkov sprejet akcijski načrt za krožno gospodarstvo, s poudarjeno pravico do popravila, uvedbo univerzalnega polnilnika, spodbujanjem daljše življenjske dobe izdelkov in vzpostavitvijo sistema nagrajevanja za recikliranje ter zakonodajo za preprečevanje uporabe nekaterih kemikalij v električnih in elektronskih opremah.

Podatki statističnega portala Eurostat izkazujejo, da je EU v letu 2018 reciklirala 38,9 % vseh e-odpadkov, s tem da je praksa recikliranja po državah članicah EU različna. Največ je v letu 2018 recikliral Lihtenštajn (89,8 %), takoj za njim Hrvaška (83,4%), na zadnji dve mesti v letu 2018 pa sta pristali Slovenija (33,6%) in Islandija (24,7 %). Za Italijo, Ciper, Malto, Portugalsko, Romunijo in Švico pa ni podatkov o recikliranju e-odpadkov za leto 2018, zato naštete države niso predstavljene v grafu.Graf: Recikliranje e-odpadkov po državah članicah EU za leto 2018


                                                                      Vir: Eurostat
 
Vir naslovne slike: https://ewasteaus.com/process/


nazaj na seznam