#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

21. december 2021

Izjava za javnost

Projekt - Spletna platforma za okoljsko pravo EU -  EU Environmental Applicable Law Online Platform

V decembru 2021 je luč sveta uzrla nova spletna platforma, namenjena vsem, ki v konglameratu spletnih informacij in podatkov iščejo pomoč pri reševanju okoljskih problemov z negativnimi vplivi na kvaliteto življenskega okolja in zdravja posameznika. Iz vseh teh informacij, ki se nahajo bodisi v uradnih podatkovnih bazah ali registrih uradnih nacionalnih in evropskih inštitucij, je težko izluščiti ali najti ustrezno orodje, prek katerega bi lahko vsak posameznik ali organizirana skupina našla takšna orodja, s katerimi bi reševala svoje težave.

Idejo, da bi vse potrebne informacije združili na enem mestu ter jih ponudili celi jugovzhodni evropski regiji, kjer primarno deluje Alpe Adria Green (AAG), je konec leta 2020 na javnem razpisu COMM/SUBV/2020/E, ki ga je objavil Evropski parlament EU #skupajsmoEU, kot dobro prepoznal tudi Evropski parlament in dodelil sredtva za oblikovanje Spletne platforme za evropsko okoljsko pravo.

Glavni cilj projekta je pripraviti spletno komunikacijsko orodje, ki bo širši javnosti na področju JV Evrope predstavila možnosti uresničevanja pravice do zdravega okolja skozi orodja Evropske unije. Produkt bo na enem mestu predstavil vse relevantne informacije glede možnosti sodelovanja širše javnosti v postopkih EU na področju varstva okolja:

  • nabor pisnih virov v obliki pravnih aktov EU  (uredbe, direktive) na področju varstva okolja in narave, nabor primerov sodne prakse Sodišča Evropske unije (SEU),
  • predstavitev okoljskih politik, sprejetih na ravni EU, deklaracij in ostalih krovnih aktov,
  • predstavitev orodij za sodelovanje javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev,
  • nabor možnih načinov sodelovanja javnosti pri reševanju okoljske problematike, ključne informacije in povezave do relevantnih orodij za zaščito človekovih pravic do čistega in zdravega okolja,
  • objavljanje novic o aktualnem dogajanju na ravni EU glede sprejemanja in obravnave rešitev ter vprašanj vezanih na okoljevarstveno problematiko.
V AAG verjamemo, da bomo z informacijami in orodji, ki jih bomo v ukviru platforme približali širši javnosti, uspeli dvigniti tako okoljsko zavest kot tudi implementacijo koncepta aktivnega evropskega državljanstva. Le to je namreč ključ do uspeha načrtovanih aktivnosti evropskih inštitucij za dvig kvalitete življenskega okolja – učinkovita uporaba in izkoristek ponujenih možnosti, ki se reflektriajo v zmanjšanju konkretnih negativnih vplivov na okolje in občutek koristnosti EU pri reševanju teh.


nazaj na seznam