#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Tri milijarde novih dreves do leta 2030

19. december 2021

Evropska komisija je v začetku decembra 2021 skupaj z Evropsko agencijo za okolje (EEA) objavila spletno orodje MapMyTree. MapMyTree omogoča organizacijam brezplačno registracijo in vnos poročil o tistih zasajenih drevesih, ki so koristna za biotsko raznovrstnost in podnebje. Registrirane organizacije bodo podpisale tudi častno izjavo o spoštovanju načel pobude MapMyTree in o pravilnosti vseh vnesenih podatkov. Od pomladi 2022 pa bo platforma odprta za vse, tudi za posameznike. Gozdovi so ključni del rešitve za boj proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti, zato moramo k reševanju problematike pristopiti vsi skupaj.


nazaj na seznam