#skupajsmoEU

PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

<i class="fal fa-info-circle"></i> PROJEKT ENVIRONMENTAL APPLICABLE LAW ONLINE PLATFORM

Uspešno zaključena sanacija gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju

15. februar 2022

Evropska komisija je, po neuspešnih predhodnih opominih Republiki Sloveniji, leta 2016 vložila tožbo proti državi zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktiv 2008/98/ES in 1999/31/ES. Sodišče EU je v zadevi, ki se vodi pod opravilno št. C-153/16 - neustrezno skladiščenje velike količine izrabljenih gum v gramozni jami v občini Lovrenc na Dravskem polju - dopuščanje stalne in vztrajne nevarnosti za okolje in zdravje ljudi, tožeči stranki ugodno pritrdilo. Dne 14. 2. 2022 je Ministrstvo za okolje in prostor na svojem uradnem spletišču objavilo, da je sanacija 63.118 ton izrabljenih gum, 1.074 ton odpadne tehnične gume in 2882 ton komunalnih odpadkov (skupaj 67.075 ton odpadkov) iz gramozne jame v Lovrencu uspešno končana, kar je Evropska komisija tudi že potrdila. Zadnja faza sanacije - vnos čistega zemeljskega izkopa v jamo pa bo še izvedena s strani lastnice zemljišča - Občine Kidričevo.

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-02-14-uspesno-zakljucena-odprava-krsitve-zaradi-gum-v-gramozni-jami-v-lovrencu-na-dravskem-polju/


                              Video: Stanje v Lovrencu leta 2017

             Vir videa: https://www.youtube.com/watch?v=3UVXzoo1jIMVir naslovne slike: https://oe.finance.si/8856386/%28video-foto%29-Kaj-vse-je-se-v-odlagaliscu-gum-na-Dravskem-polju


nazaj na seznam